Mercat d'inversions

Situació del Mercat d'Inversió a Barcelona

ALes bones perspectives de creixement de rendes juntament amb les altes ocupacions segueixen generat interès en inversors locals i internacionals, tot i que l'escassetat de producte fa que el nombre d'operacions sigui cada vegada menor. L'exercici de 2018 s'ha tancat amb una rendibilitat del 3,75% a la zona CBD.

Barcelona

Situació del Mercat d'Inversió a Madrid

A Madrid, el volum acumulat d'inversió ha superat les expectatives, aconseguint una inversió propera als 2.000 € ma 2018 (sense incloure operacions corporatives). Les altes perspectives de creixement de rendes fan que l'interès per part d'inversors institucionals segueixi augmentant. Les rendibilitats prime es mantenen estables i al final de 2018 s'han situat en el 3,5% en el CBD.

Madrid

Situació del Mercat d'Inversió a París

El mercat de París ha tancat 2018 amb un rècord en el volum de transaccions, amb un total de 23.100 € m un 19% per sobre de l'any anterior i prop del 70% per sobre de la mitjana a llarg termini. Aquest valor s'ha pogut assolir gràcies al volum del quart trimestre que ha assolit els 10.000 € m. Aquest bon resultat, es deu principalment a un rendiment extraordinari en el segment de grans transaccions. Els inversors estrangers s'han mantingut molt actius protagonitzant més del 40% del volum transaccionat durant aquest últim exercici. Les rendibilitats prime segueixen situant-se en el 3% assolint nivells inferiors en actius singulars.

París