Mercat d'inversions

Situació del Mercat d'Inversió a Barcelona

El mercat d'inversió a Barcelona segueix mostrant uns fonamentals molt robustos del que s'ha materialitzat en un augment d'operacions d'inversió i pot convertir 2019 en un any rècord. El primer semestre s'ha tancat amb un volum d'operacions de 620 milions d'euros i amb una rendibilitat del 3,75%, els consultors esperen valors similars d'inversió per a la segona meitat de 2019.

Barcelona

Situació del Mercat d'Inversió a Madrid

El volum acumulat del mercat d'inversió a Madrid ha superat les expectatives, aconseguint una inversió propera als 1.005 € m en el primer semestre del 2019 superant en un 41% la mitjana anual de la sèrie històrica del primer semestre. Continua la tendència d'anys anteriors on més de dos terços de les inversions estan protagonitzada per inversors internacionals. Pel que fa a les rendibilitats prime, aquestes es mantenen estables en 3,50%.

Madrid

Situació del Mercat d'Inversió a París

El mercat d'inversió de París ha tingut un acompliment excepcional en el primer semestre del 2019 amb un volum de transaccions de més de 9.900 € m, incrementant un 5% respecte el nivell rècord de l'any anterior i un 88% per sobre de la mitjana de els últims 10. Aquest bon resultat es deu principalment a l'elevat volum de grans transaccions en prime CBD i centre de Paris. Els inversors estrangers s'han mantingut molt actius protagonitzant prop del 32% del volum transaccionat durant aquest semestre. Després de diversos semestres d'estabilitat, el fort volum inversor i el creixement de rendes prime han portat a una compressió addicional de les rendibilitats prime situant-se en el 2,75%.

París